Boemelparade reglementen

Bepalingen voor de deelnemers:

 1. Het startnummer moet worden opgehaald op de vastgestelde datum, tijd en locatie. Deze gegevens zijn te vinden op de website. De startnummers moeten door de groepen en wagens op een duidelijk zichtbare plaats zijn aangebracht.
 2. Door Boemelburcht is een Optochtcommissie ingesteld. Deze bestaat uit o.m. de Commissaris Boemelparade, brandweer en politie.

3.Alle deelnemers dienen tijdig aanwezig te zijn voor het opstellen van de optocht op de parkeerplaats bij Albert Heijn. Opstellen bij je startnummer. In overleg met de Optochtcommissie kan hiervan worden afgeweken.

4.Het aanspreekpunt van een groep dient als zodanig zichtbaar te zijn door het dragen van een ‘aanvoerdersband’.

 1. Het onderwerp mag niet choquerend zijn en het is niet toegestaan teksten of afbeeldingen te gebruiken die discriminerend, racistisch, aanstootgevend of beledigend kunnen zijn, dit ter beoordeling van de Optochtcommissie. Wanneer hiervan sprake is volgt verwijdering uit de Boemelparade.
 2. Tijdens het trekken van de Boemelparade dienen de aanwijzingen van de Optochtcommissie te allen tijde opgevolgd te worden.
 3. De Optochtcommissie heeft het recht om deelnemers door wat voor incident dan ook, bv. ongeoorloofd gedrag, technische mankementen etc. uit de Boemelparade te verwijderen.
 4. Het gebruik van sterke drank of bier dient tot een minimum te worden beperkt. Geen zichtbare biertap op de wagens, geen flessen aan de mond.
 5. Deelnemers, die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of zich op andere aanstootgevende wijze gedragen, worden door de Optocht-commissie uit de Boemelparade verwijderd.

10.Strooigoed mag uitsluitend vanaf de Prinsenwagens van Boemelburcht worden gegooid.

11.Tijdens de Boemelparade is “enkel en alleen” gebruik van papieren confetti toegestaan. Elke “andere vorm” van confetti is ten strengste verboden. Bij overtreden hiervan volgt verwijdering uit de optocht en artikel 31 tevens worden toegepast als zijnde milieudelict.

12.Deelnemers aan de Boemelparade jonger dan 12 jaar dienen begeleidt te worden door een volwassene.

13.De Boemelparade eindigt bij zalencentrum De Griethse Poort aan de Doesburgseweg tenzij anders aangegeven.

 1. De aansluitende feestmiddag in sporthal Lentemorgen wordt georganiseerd door de uitbater van het sportcafé. De deelnemers aan de Boemelparade zijn aldaar te gast.

15.In sporthal Lentemorgen mogen alleen raambiljetten, spandoeken, banners etc. worden aangebracht van Boemelburcht of één van onze sponsoren.

Bepalingen met betrekking tot de voertuigen:

 1. Een optochtwagen mag maximaal 3 meter breed zijn. De hoogte is vrij, maar houdt rekening met de stabiliteit van de wagen en de bomen en lantaarnpalen op de route. Indien nodig moet de hoogte teruggebracht kunnen worden tot 4 meter.

13.Het trekkende voertuig en aanhanger moeten te allen tijde eenvoudig en snel van elkaar ontkoppeld en opnieuw gekoppeld kunnen worden.

14.De deelnemende voertuigen, met uitzondering van het trekkende voertuig, moeten rondom tot trottoirhoogte degelijk afgeschermd te zijn.

 1. Draaiende onderdelen mogen zich niet boven het publiek bevinden.

16.Het ten gehore brengen van carnavalsmuziek is zeer wenselijk. Het gebruik van geluidsinstallaties is toegestaan. Wanneer naar het oordeel van de Optochtcommissie het volume zodanig is dat het niet bijdraagt aan de carnavalssfeer dan wel als hinderlijk wordt ervaren door andere deelnemers, bezoekers of omwonenden dient het volumeniveau teruggebracht te worden.

 1.  Om stabiliteit te verhogen moet een aanhangwagen met mensen op de wagen minimaal twee assen hebben.
 2. Het voertuig moet voorzien zijn van een deugdelijke reminrichting.
 3. Voor personen op de wagen moet rondom een deugdelijke afvalbeveiliging aanwezig zijn door een reling op 1 meter hoogte of door zekering van personen.
 4. Indien een voortuig is voorzien van een zelfstandige energievoorziening zoals een accu, aggregaat etc. of op een ander wijze verhoogd brandrisico loopt, dient op het voertuig een deugdelijke brandblusser aanwezig te zijn.
 5. Door een landbouwvoertuig mag meer dan één aanhangwagen worden getrokken, echter met een maximale lengte van 18.75 meter.

20.Ter hoogte van de koppeling tussen het trekkende voertuig en de wagen moet aan beide zijden een toezichthouder lopen.

21.Bestuurders van motorvoertuigen moeten te allen tijde rondom zicht hebben.

 1. Elke vorm van reclame uitingen, zowel verbaal als non-verbaal, is niet toegestaan, behoudens voorafgaande toestemming door GZK Boemelburcht.

Bepalingen met betrekking tot de bestuurders van voertuigen

23.Bestuurders van motorvoertuigen zijn in het bezit van het benodigde rijbewijs om het voertuig te mogen besturen. De organisatie heeft een voorkeur voor een minimale leeftijd van 21 jaar en voorziene van minimaal B-rijbewijs.

 1. De bestuurder dient een geldig kentekenbewijs te kunnen tonen.
 2. Bestuurders mogen niet onder invloed van alcohol of verdovende middelen verkeren dan wel bij zich hebben in het voertuig. Op last van de Optochtcommissie moeten de bestuurders dit kunnen aantonen. De Optochtcommissie is bevoegd de bestuurder te controleren voor en na de Boemelparade.

26.De voertuigen dienen minimaal W.A. verzekerd te zijn waarbij deelname aan evenementen is meeverzekerd. Is dit niet het geval dan dient de bestuurder te zorgen voor evenementenverzekering.

 1. Bestuurder van het (trekkende) voertuig is verantwoordelijk en aansprakelijk bij ongevallen.

Eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers/ aansprakelijkheid

 1. Voor het vervoer naar de opstelplaats bij Albert Heijn en na afloop van de Boemelparade is ontheffing met voorwaarden verkregen door GZK Boemelburcht van de wegbeheerder. Vervoer van personen op/in/aan laadruimtes en aanhangwagen is dan niet toegestaan. De normale wettelijke verkeersvoorschriften voor de bestuurder en voertuig zijn dan van toepassing.
 2. De deelnemers worden gewezen op de eigen verantwoordelijkheid voor het naleven van het reglement van de Boemelparade. Stichting GZK Boemelburcht is niet aansprakelijk voor eventuele juridische en/of financiële consequenties die voortvloeien uit handelen of gedragingen van de deelnemers.
 3. Stichting GZK Boemelburcht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van het reglement ligt bij de deelnemers aan de Boemelparade.

Slotbepalingen

 1. Het niet nakomen van bepalingen uit het reglement of aanwijzingen van de Optochtcommissie betekent uitsluiting van deelname aan de Boemelparade danwel verwijdering uit de Boemelparade. Uiteraard kan dan ook geen sprake zijn van terugbetaling van inschrijfgeld of ontvangst van eventueel prijzengeld.
 2. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de Optochtcommissie c.q. het bestuur van GZK Boemelburcht.

 

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten